Soukromé lekce anglického jazyka

Soukromé jazykové lekce jsou tou nejefektivnější a nejintenzivnější formou jazykové výuky, ve které se klade důraz na individuální studijní cíle a slabiny studenta. Osnovy se neustále přizpůsobují jazykovým dovednostem individuálního studenta.

Velkou výhodou tohoto jazykového kurzu je, že se učitelé mohou výhradně zaměřit na slabé a silné stránky daného studenta. Lekce mohou být sestaveny z široké škály témat od obecné angličtiny po obchodní angličtinu, nebo třeba na více specifické obory, jako například lékařství, právo, marketing a jiné.

Rádi uvítáme, pokud nám studenti sdělí, jaké téma by chtěli zahrnout na jejich soukromých lekcí, ještě před příjezdem na Maltu. Na příklad, pokud budete mít nějaká seminář nebo meeting na který se potřebujete připravit, zašlete nám všechny informace, které máte a váš osobní vyučující se adekvátně připraví na dané téma.

Kurzy soukromé angličtiny jsou běžně sestaveny z 20 nebo 30 lekcí za týden, nicméně je také možné nastavit tyto soukromé lekce jako doplňkové soukromé hodiny ke skupinovým jazykovým kurzům, 1 až 2 hodiny denně. Můžete však také zvolit super intenzivní kurz skládající se ze 40 lekcí denně.

Soukromí učitelé mohou být také využiti k vedení individuální výuky pro malé nebo uzavřenější skupiny.