Členství a akreditace

Eaquals Malta

EAQUALS - (Evaluation & Accreditation of Quality in Language Services)

Maltalingua je plně akreditovaným členem EAQUALS, prestižního ocenění pro – excelentní výuku anglického jazyka.

EAQUALS je mezinárodní akreditace, velmi důležité uznání kvality jazykových škol.

Naše jazyková škola byla posuzována ve 12 různých kategoriích, které hodnotili úroveň školy a jejich služeb: našich jazykových kurzů, nabídky jazykových pobytů a smluvních podmínek, spokojenosti zaměstnanců, spokojenosti zahraničních studentů a všeobecně poskytovaných informací.

Maltalingua získala 8 bodů dokonalosti z 12 posuzovaných kategorií.

Hodnotící komise uznala dosažení bodů dokonalosti v následujících kategoriích:

  1. Řízení školy a administrativa
  2. Vyučování a studium
  3. Rozvržení jazykových kurzů a systémová podpora
  4. Vzdělávací prostředí
  5. Zákaznický servis
  6. Profil a vývoj zaměstnanců
  7. Externí komunikace

Školy s akreditací EAQUALS získávají v Evropě stále větší hodnoty. Ve Švédsku jsou uznávány Národní radou pro pomoc studentům (CSN). Projekt Progetto Lingue 2000 v Itálii, nabízí akreditaci vysokoškolskému vzdělávání a řada společností ve Švýcarsku využívá tyto školy oceněné certifikací EQUALS k výuku jazyků ve firmách.

ELT Council

Každoročně je naše škola prověřována ELT radou. Rada udržuje zajištění kvality ve všech aspektech výuky anglického jazyka a provádí pravidelné a přísné audity, aby se ujistila, že stanovené standarty školy jsou stále dodržovány.

Ministerstvo školství

Naše škola je také akreditovaná Ministerstvem školství – číslo licence 275/MB36.