Vízová povinnost pro Maltu

Studenti z EU a ze zemí, které jsou součástí schengenského prostoru, nepotřebují vízum k tomu, aby mohli cestovat na Maltu. Jiné národnosti, jako například Japonsko, Jižní Korea, Argentina a Brazílie, také nepotřebují krátkodobá víza. Pokud najdete Vaší zemi na této stránce, pak visa potřebujetehttp://foreignaffairs.gov.mt/

Státy schengenského prostoru:
Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

Členské státy EU
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Chorvatsko.

Požadavky na studenty z jiných zemí světa:

Vízum na Maltu může trvat až 90 dní. Lhůta na jeho zpracování, od podání žádosti může trvat až 4 týdny.

Všechny žádosti o vízum musí být podány písemně a na velvyslanectví Malty nebo na jejich příslušných konzulátech.

Před podáním žádosti prosím kontaktujte velvyslanectví nebo konzulát pro podrobné informace. 

Níže uvedený seznam obsahuje obecné dokumenty, které jsou požadovány pro podání žádosti o udělení víza.

Každé velvyslanectví a konzulát má právo požadovat další dokumenty. 

Žádost musí obsahovat:

  • Formulář s žádostí o víza (všechny požadované údaje musí být vyplněné a žadatel musí formulář podepsat)
  • Platný cestovní doklad (pas), přičemž platnost dokladu nesmí být méně než 3 měsíce
  • 2 pasové fotografie (barevné, s bílým pozadím a s úplně viditelným obličejem)
  • Poplatek za podání žádosti v hodnotě 60 € (nebo ekvivalent v dolarech)

Další možné požadované dokumenty:

  • Dopis o přijetí do jazykového kurzu (vydán společností Maltalingua)
  • Doklad o ubytování (např. rezervace hotelu, pokud je ubytován v hostitelské rodině nebo v bytě školy, jazyková škola poskytne doklad o ubytování)
  • Platná zpáteční letenka
  • Důkaz prostředků na živobytí (kreditní karta, hotovost, cestovní šeky)
  • Doklad o zdravotním pojištění (musí být platný v celém schengenském členském státě a pokrývat celý pobyt, minimální pokrytí je 30 000 €)

Maltalingua nenese žádnou odpovědnost za správnost těchto informací. Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničí Malty: http://foreignaffairs.gov.mt/

* Formulář žádosti o vízum lze zdarma získat např. z ambasády Malty ve vaší zemi, nebo na příslušných interentových stránkách.