Maltalingua Ltd. – autorská práva

Maltalingua Ltd.

2, Birkirkara Hill
St. Julians
Malta
(Pondělí-Pátek: 08.30 - 17.30)
Tel: (00356) 2742 7570
Fax: (00356) 2742 7571

www.maltalingua.com

Ministerstvo školství EFL číslo licence: 275/MB36
Registrační číslo společnosti: C54574
VAT číslo: 20639232

Ředitel
Mark B. Holland

Ředitel školy
Tania Assuncao

§5 Užití obecných informací

(1) Poskytovatelé služeb musí uchovávat snadno rozpoznatelné a přístupné informace na svých webových stránkách.

1. Jméno a adresu, pod kterou se zaregistrovaly u místních úřadů, v případě právnických osob i jejich právní formy, fyzické osoby oprávněné zastupovat společnost, její podíl a základní kapitál stejně jako součet všech splatných vkladů, pokud nebylo uvedeno jinak.

2. Informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt a okamžitou komunikaci se společností, včetně adresy elektronické pošty.

3. Pokud je služba nabízena jako součást činnosti, která vyžaduje oficiální udělování licencí, informace týkající se odpovědného řídícího orgánu.

4. Obchodní rejstřík, rejstřík sdružení, rejstřík partnerství nebo rejstřík družstev ve kterých jsou zapsáni, a příslušné registrační číslo.

5. V rozsahu, v němž je služba poskytována vykonáváním profese, která podle čl. 1 písm. D) směrnice Rady 89/48 / EEC ze dne 21. prosince 1988 o obecných pravidlech pro uznávání vysokoškolských diplomů, představuje odborné vzdělání ne méně než tři roky a směrnice Komise 97/38 / EC ze dne 20. července 1997 (Úř. věst. L 184, s. 31),

informace o

a) sektoru, do kterého patří poskytovatel služeb,

b) právním titulu oboru a řídícím orgánu, který tento profesní titul udělil,

c) název příslušných profesních předpisů a způsob k jejich přístupu.

6. V případech, kdy jsou plátci DPH podle §27 a zákona o DPH nebo ekonomického identifikačního čísla podle §139c zákona o zákonných poplatcích, prohlášení o uvedeném čísle.

7. V případě korporací, akciových společností a společností s ručením omezeným, které jsou v procesu likvidace, je prohlášení v tomto smyslu.

(2) Povinnosti dalších informací v souladu s ostatními právními předpisy zůstávají nedotčeny.

1. Omezení odpovědnosti

Obsah těchto stránek byl vytvořen s velkou péčí provozovatele, avšak nezaručuje platnost, úplnost a aktuálnost poskytovaného obsahu. Používání obsahu tohoto webu se ponechává na vlastní uvážení uživatele.

2. Externí odkazy

Tato webová stránka obsahuje odkaz na webové stránky třetích stran ("externí odkazy"). Tyto webové stránky podléhají odpovědnosti svých příslušných provozovatelů. Provozovatel má na starost kontrolovat obsah externích odkazů pro případné porušení právních předpisů před prvním vložením odkazu. Do tohoto okamžiku nebylo zjištěno žádné porušení zákona. Provozovatel nemá žádný vliv na současný a budoucí vývoj a obsah odkazovaných stránek. Použití externích odkazů nevede k přenesení obsahu externích odkazů provozovatelem. Trvalá kontrola všech odkazů není potřebná pro provozovatele, bez jiného upozornění na porušení právních předpisů. Po oznámení o takových porušeních však budou externí odkazy okamžitě smazány.

3. Autorská práva a doplňková autorská práva

Obsah zveřejněný na této webové stránce podléhá německému autorskému zákonu. Každé použití materiálů chráněného autorskými právy, které výslovně nepovoluje německé autorské právo, vyžaduje písemný souhlas poskytovatele nebo držitele práv. To platí zejména pro množení, editování, překlad, ukládání, používání a reprodukci obsahu v databázích nebo jiných elektronických nosičích a systémech (obsah a práva třetích stran jsou označovány tímto způsobem). Neoprávněné rozmnožování nebo kopie a zveřejňování jednotlivých obsahů nebo celých stránek není dovoleno a trestá se dle zákona. Povoleno je pouze kopírování a stahování pro osobní, soukromé a nekomerční účely.

Zobrazení této webové stránky v externích odkazech je povoleno pouze po písemném souhlasu.

4. Zásady ochrany osobních údajů

4.1. Návštěvou webových stránek provozovatele se mohou uložit informace o přístupu (datum, čas, prohlížené stránky). Tyto informace se nevážou k osobním údajům a jsou anonymní. Tato analýza se využívá pouze pro statistické účely. Tyto údaje nejsou předávány třetím stranám pro komerční nebo jiné účely.

4.2. Další osobní údaje jsou zaznamenávány pouze tehdy, pokud je uvedete dobrovolně, např. po provedení žádosti nebo rezervaci.

4.3. Tyto detaily s osobními údaji slouží pouze k zodpovězení vašich požadavků a pro plnění smluvních povinností.

4.4. Povolení k používání, zpracování a šíření těchto údajů pro marketingové účely lze kdykoli zrušit odesláním příslušné žádosti společnosti: Maltalingua Ltd. 2, Birkirkara Hill, St. Julians, Malta nebo zasláním e-mailové žádosti na adresu hello@maltalingua.com Maltalingua Ltd.