Historie Malty

Malta je souostrovím s bohatou historií v centru Středozemního moře. Kdysi byla domovem starověkých civilizací a evropské šlechty. Díky své přitažlivé poloze se může Malta pyšnit bohatou kulturou a historií.

Na spojnici orientu a západu, byly více než 7000 let tyto ostrovy domovem, pevností, centrem obchodu a útočištěm pro rozlišné kultury. Neolitičtí stavitelé chrámů, Féničané, apoštol Pavel, rytíři svatého Jana, Napoleona a Britská Říše, ti všichni zde zanechali značné stopy.

Na ostrovech se nachází mnoho kulturních památek, které jsou součástí Kulturní světové památky UNESCO: tajemné starobylé chrámy, hlavní město Valletta, vybudované rytíři a opevněné středověké město Mdina, domov normanských potomků. Palác v hlavním městě Valletta a Mdina jsou jedny z nejkrásnějších míst Evropy.

Objevujte také krásy sousedícího ostrova Gozo, který se pyšní téměř nedotčeným venkovským životem. Terasovitá krajina Goza, která je specifická pro tento ostrov, byla vytvářena lidmi po tisíce let.

Ostrovy jsou jakýmsi zrcadlem minulosti a současnosti, fascinující dědictví evropské kultury a venkovské středomořské tradice.