Kurzy anglického jazyka pro děti a mládež na Maltě

Jazyková škola Maltalingua využívá moderní metody výuky, které se zaměřují na širokou škálu komunikačních výukových aktivit jak uvnitř, tak mimo třídu.

Naše kurzy anglického jazyka pro děti a mládež jsou specificky navržené pro mladé studenty rozdílného věku tak, aby odpovídaly společnému evropskému jazykovému rámci. Naše kurzy také dodržují standardy Ministerstva školství a monitorovací rady EFL (angličtina jako cizí jazyk).

Doba vyučování se skládá z 20 hodin (15 hodin) týdně od pondělí do pátku a lekce se zaměřují především na zlepšení komunikace, správné používání gramatiky, rozvoj slovní zásoby a výslovnosti.

Mimo výuku ve třídě se formou zábavné a neformální komunikace aktivně podílíme na tom, aby se studenti zapojovali do konverzace v angličtině a aktivně tak využili toho, co se naučili.

Přistupujeme k angličtině tak, abychom ji aktivně procvičovali, to znamená, že čím více se jazyk cvičí, tím dříve student rozvine své dovednosti a komunikační schopnosti. To funguje nejlépe v mezinárodním prostředí, ve kterém se angličtina používá každý den, a nikoliv pouze v rámci vyučování ve třídě.

První den se všichni noví studenti účastní rozřazovacího testu, který tak správně určí jejich úroveň angličtiny. Studenti jsou pravidelně sledováni a klasifikováni učiteli a na konci kurzu každý ze studentů obdrží oficiální certifikát o absolvování kurzu. Systém hodnocení školy je založen na specifikacích všeobecné úrovně Společného evropského rámce.

Všechny učební materiály jsou poskytnuty školou, studenti jsou pouze povinni si obstarat a přinést svůj vlastní poznámkový blok a psací potřeby. Také si mohou přinést svůj vlastní slovník, avšak ten není nutností.