Kurzy anglického jazyka pro děti a mládež na Maltě

Maltalingua používá moderní metody výuky jazyků, které se zaměřují na širokou škálu komunikativních aktivit a výuky jak uvnitř, tak i mimo třídu.

Náš program anglického jazyka pro mladší studenty je speciálně navržen pro mladé studenty a zohledňuje různé věkové skupiny a úrovně dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Naše kurzy rovněž splňují standardy ministerstva školství a dozorovacího výboru EFL (angličtina jako cizí jazyk).

Čas strávený v třídě se skládá z 20 lekcí (15 hodin) týdně, od pondělí do pátku, a lekce se primárně zaměřují na zlepšení komunikace s použitím správné gramatiky a rozvojem slovní zásoby a výslovnosti.

Mimo třídu náš program aktivního učení motivuje studenty k praktickému používání angličtiny v zábavném a neformálním prostředí, kde se hovoří anglicky.

Náš přístup k učení angličtiny spočívá v tom, že čím více se jazyk aktivně praktikuje, tím rychleji student rozvíjí dovednosti a sebevědomí ke komunikaci. To nejlépe funguje v mezinárodním prostředí, kde se angličtina používá každý den a ne pouze v rámci výukového času.

Před příjezdem studentů absolvují test, podle kterého jsou přiřazeni ke správné úrovně kurzu. Studenti jsou pravidelně sledováni a hodnoceni svými učiteli a na konci kurzu obdrží oficiální školní certifikát. Hodnotící systém školy je založen na specifikacích univerzálních úrovní Společného evropského referenčního rámce.

Všechny výukové materiály poskytuje škola, ale žádáme studenty, aby si přinesli vlastní poznámkový blok a psací potřeby.