Jazykové pobyty s výukou anglického jazyka pro děti (8-12 let)

Našim nejmladším studentům (8-12 let) věnujeme zvláštní péči. Děti se tohoto programu mohou účastnit samostatně, nebo za doprovodu rodičů v kombinaci s našimi rodinnými programy.

Vítáme děti všech jazykových úrovní, a to v průběhu velikonočních, letních nebo podzimních prázdnin.  Pro děti je připravená výuka, která zabírá půl dne výuky anglického jazyka od pondělí do pátku. Osnovy jsou zaměřeny na mladé studenty tak, aby je podporovaly více komunikovat a dodaly jim větší důvěru. Naši učitelé se je vždy snaží podporovat zábavnou a povzbudivou formou.

Mimo výuku jsou mladí studenti povzbuzování k praktickému užívání a konverzaci v anglickém jazyce. Pokud je ovšem potřeba, Maltalingua nabízí vícejazyčnou podporu pro všechny případy. 

Na každý den máme připravenou širokou škálu zábavného a naučného programu, volnočasových aktivit a výletů, které se konají vždy pod dohledem našich specializovaných animátorů a skupinových vedoucích. 

Jako plně akreditovaný člen EAQUALS (UK) a vládního orgánu EFL, Maltalingua usiluje o zachování nejvyšších standardů.