Anglické stipendium - podmínky

Přihláčením se o stipendium anglického jazyka, souhlasíte s následujícími podmínkami:

 1. Stipendium je nabízeno společností Maltalingua Ltd. 2, Boxer House, B'kara Hill, St. Julians, Malta.
 2. Stipendium zahrnuje dva týdny: Standardní anglický kurz, ubytování ve sdílené dvoulůžkovém pokoji školního apartmánu Maltalingua a letištní transfer.
 3. Uchazeč, který se chce účastnit soutěže o stipendium, musí být v době podání žádosti starší 18 let.
 4. O stipendium nemůžou žádat zaměstananci společnosti Maltalingua Ltd. nebo jejich nejbližší členové rodiny.
 5. Chcete-li požádat o stipendium, vyplňte formulář na webových stránkách, dále vaše celé jméno a e-mailovou adresu.
 6. Maltalingua akceptuje pouze 1 odeslaný formulář na osobu. 
 7. Účastníci budou vybíráni členy marketingového týmu společnosti Maltalingua Ltd. a jejich rozhodnutí bude konečné.
 8. Soutěž o stipendium je otevřená po celý rok. Společnost Maltalingua Ltd. si vyhrazuje právo kdykoli změnit datum ukončení soutěže.
 9. Výherce nebo výherci budou vyhlášeni každých 6 měsíců (první bude vyhlášen v březnu 2019) a společnost Maltalingua Ltd. si vyhrazuje právo rozhodovat pokaždé, kolika osobám bude uděleno stipendium v ​​danou dobu.
 10. Výherci budou vyhlášeni na našich webových stránkách a na Facebooku a také budou informováni e-mailem.
 11. Účastí na soutěži o stipendiu se ýadatel zavazuje k možné participaci na takových propagačních aktivitách a materiálech, které může společnost Maltalingua Ltd. požadovat.
 12. Stipendium nelze převést na jinou osobu.
 13. Stipendium a žádná jeho část není směnitelná za peníze nebo jinou cenu.
 14. Účastník si může vybrat lhůtu pro stipendium ve lhůtě stanovené společností Maltalingua Ltd.
 15. Účastník podléhá obecným obchodním podmínkám společnosti Maltalingua Ltd.
 16. Společnost Maltalingua Ltd. si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla zveřejněním změn na svých webových stránkách.
 17. Veškeré osobní informace sdělené společnosti Maltalingua jsou drženy v soukromí v souladu se zákonem o ochraně údajů 2018 (c 12).