Slavnostní znovuotevření 6. července - Vítejte zpět! (Aktualizováno 17.07.2020)

Maltalingua nabízí garantované náhrady, pokud studenti nemohou cestovat kvůli omezením virů Corona na všechny nové rezervace.

„Gratuluji místopředsedovi vlády Chrisi Ferneovi k opatřením v oblasti veřejného zdraví! Malta je na správné cestě a je třeba následovat jejímu příkladu.“  - Hans Kluge (regionální ředitel WHO pro Evropu)

OZNAMENÍ OHLEDNĚ ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRO STUDENTY (17. 07. 2020)

Vzhledem k rychlému jednání maltské vlády začátkem března doposud zůstal počet případů COVID-19 na Maltě nízký a s velmi nízkým počtem úmrtí (9). Z celkového počtu 674 případů je v současné době pouze 3 a jsou v remisi. Díky téměř žádným novým nakaženým úřady rozhodly, že je nyní bezpečné uvolnit mnoho omezení, která byla v platnosti poslední tři měsíce.

Přestože přísná hygienická opatření a společenský odstup přetrvávají, život na Maltě se začíná vracet do novéhu normálu. Většina podniků se nyní znovu otevřela a maltské letiště od 1. července přivítá návštěvníky z EU a dalších vybraných zemí.

Během cestování na Maltu jsou všichni návštěvníci povinni na letadlech nosit ochranné roušky. Po příjezdu na Maltu by návštěvníci měli očekávat, že projdou tepelným screeningem COVID. Společenský odstup a udržování hygieny jsou stále povinné a od každého se vyžaduje, aby dodržoval opatření EU v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti.

Video pro dospělé studenty
Dětské studentské video

Školní prostory:

Za účelem zajištění minimalizace rizika byla v celé škole zavedena opatření související se společenským odstupem a osobní hygienou vztahující se na studenty i zaměstnance. Všichni studenti vstupující do budovy jsou vybaveni dezinfekcí rukou a musí dodržovat systém jednosměrného pohybu a dodržovat zdravotní a bezpečnostní nařízení.

Škola je pravidelně dezinfikována v průběhu celého dne a studenti jsou vyzváni, aby si navíc přinesli dezinfekční ubrousky.

Veřejné prostory a recepce:

V oblastech, kde studenti komunikují se zaměstnanci, byly nainstalovány ochranné štíty z plexiskla.

Učebny:

Snížený počet studentů ve třídě bude reflektovat potřebu bezpečného společenského odstupu. Studenti budou požádáni, aby zůstávali na svých místech během výuky a aby dodržovali bezpečný odstup při odchodu z učeben.

Pokud to bude možné, bude studentům každý týden přiděleno stejné místo.

Volnočasové aktivity:

Náš program volnočasových aktivit byl upraven tak, aby umožňoval bezpečný společenský odstup. Při přepravě bude nutné používat roušky.

Ubytování:

V rámci našeho ubytování jsme zajistili nutná hygienická opatření a společenský odstup.

Pojištění

Všichni studenti musí mít před příjezdem na Maltu odpovídající cestovní a zdravotní pojištění.

Poznámka pod čarou

Chtěli bychom ujistit všechny naše studenty anglického jazyka, že Maltalingua bude i nadále dodržovat všechny místní předpisy a zajistí minimalizaci rizika. Zárověň zajistíme, aby u nás studenti strávili čas příjemně a produktivně. Vaše zdraví a bezpečnost jsou naší nejvyšší prioritou.